Polityka prywatności

 
W związku z rozpoczęciem obowiązywania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informuję Panią/Pana, że:
 
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Klinika Estomed Magdalena Piotrowska, ul. Generała Sikorskiego 43A, 05-410 Józefów. Z Administratorem danych osobowych można skontaktować się pod adresem e-mail: ckondej@wp.pl​.
 
Pani/Pana dane przetwarzane są w celach:
 
1)  wykonania umowy – podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, ale niezbędne do skutecznej realizacji celu, jakim jest wykonanie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości wykonania umowy.
 
2) realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora w szczególności telefonicznego lub elektronicznego kontaktu z Panią/Panem – podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Podanie numeru telefonu, adresu e mail jest dobrowolne a jego niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości skontaktowania się w sytuacjach tego wymagających.
 
3) w przypadku danych dotyczących zdrowia – w celu bezpiecznego wykonywania usług świadczonych przez Administratora – tylko na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana dodatkowej zgody. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest art. 9 ust. 2 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (wyraźna zgoda osoby, której dane dotyczą). Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, ale niezbędne do skutecznej realizacji celu, jakim jest bezpieczne wykonywanie usług przez Administratora. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości wykonania usług.
 
4) w celach marketingowych – tylko na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana dodatkowej zgody. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest Pani/Pana zgoda wyrażona na mocy art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (zgoda osoby, której dane dotyczą). Wyrażenie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych jest dobrowolne. Niewyrażenie zgody nie ma wpływu na wykonanie usług świadczonych przez Administratora i ich jakość. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do skutecznej realizacji  celu, jakim jest otrzymywanie przez Panią/Pana za pośrednictwem telefonii komórkowej i poczty elektronicznej informacji handlowych o działalności Administratora. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości otrzymywania przez Panią/Pana informacji handlowych.
 
5) w przypadku danych w zakresie: data urodzenia – w celu skorzystania przez Panią/Pana ze specjalnych ofert urodzinowych lub innych – tylko na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana dodatkowej zgody. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest Pani/Pana zgoda wyrażona na mocy art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (zgoda osoby, której dane dotyczą). Wyrażenie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych jest dobrowolne. Niewyrażenie zgody nie ma wpływu na wykonanie usług świadczonych przez Administratora i ich jakość. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do skutecznej realizacji celu, jakim jest skorzystanie ze specjalnych ofert urodzinowych lub innych. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości skorzystania przez Panią/Pana z tychże ofert.
 
6) w przypadku archiwizacji księgowej i podatkowej – w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze – podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, przy czym obowiązek ten wynika z innych przepisów prawa (m.in Ustawa o rachunkowości, Ordynacja podatkowa)
 
7) dochodzenia roszczeń względem Administratora oraz dochodzenia i ochrony przed roszczeniami Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, przy czym uzasadniony interes Administratora oraz Pani/Pana wynikają z innych przepisów prawa (m.in. kodeks cywilny)
 
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę może Pani/Pan odwołać w formie pisemnej wysłanej na adres siedziby Administratora lub mu bezpośrednio doręczonej. Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
 
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres zgodny z przepisami prawa do dnia wygaśnięcia umowy w przedmiocie wykonania usług przez Administratora, a także później przez okres wskazany w przepisach Ustawy o rachunkowości i Ordynacji podatkowej (5 lat) oraz okres przedawnienia roszczeń.
 
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa; Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ponadto przekazane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora: dostawcom usług IT, prawnych, marketingowych, księgowych, kurierskich, pocztowych
 
Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu
 
Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy ani udostępniane organizacjom międzynarodowym 

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.