Zakres usług

szereg wykonywanych przez nas zabiegów

Zabiegi wykonywane w ramach chirurgii stomatologicznej:

 • Ekstrakcje zębów stałych oraz zębów mleczny 
 • Operacyjne usuwanie zębów zatrzymanych, zębów mądrości
 • Podnoszenie dna zatoki szczękowej (sims lift)
 • Zamykanie połączeń ustno-zatokowych (plastyka połączeń)
 • Sterowana regeneracja kości Bio oss, augmentacja kości
 • Hemisekcja zęba
 • Radektomia zęba – Polega na odcięciu i usunięciu jednego z korzeni zęba wielokorzeniowego objętego procesem zapalnym. Pozostałe, zdrowe korzenie zostają zachowane. Po zabiegu radektomii w zależności od stanu zęba może być konieczna odbudowa wkładem koronowo – korzeniowym i koroną protetyczną. Odpowiednio przeprowadzony zabieg radektomii umożliwia zachowanie zęba w przypadku, gdy tylko jeden z jego korzeni jest zniszczony chorobowo.
 • Resekcja wierzchołka korzenia zęba – Zabieg ten polega na odcięciu wierzchołka korzenia zęba z równoczesnym usunięciem występujących przy nim zmian zapalnych. Zabieg ten w większości przypadków pozwala na Wskazaniami do przeprowadzenia zabiegu resekcji są również : – przepchnięcie materiału wypełniającego kanał poza wierzchołek korzenia – złamanie narzędzia w kanale korzeniowym niekwalifikujące się do wyciągnięcia podczas leczenia endodontycznego pod mikroskopem – brak możliwości poprawnego wypełnienia kanału korzeniowego z powodu skomplikowanej anatomii korzenia. Resekcja wierzchołka korzenia przeprowadzana jest w znieczuleniu miejscowym. Zabieg resekcji w większości przypadków jest uzupełniany o aplikację specjalnego materiału kościozastępczego. Uratowanie zęba przed ekstrakcją, najczęściej w przypadku, gdy przeprowadzone wcześniej leczenie endodontyczne nie doprowadziło do wygojenia się zmian okołowierzchołkowych.
 • Wyłuszczanie torbieli – Wyłuszczenie (wycięcie) torbieli najczęściej jest połączone z zabiegiem resekcji wierzchołka korzenia zęba, od którego rozpoczęło się zakażenie, bądź z usunięciem zęba, który jest źródłem infekcji. Zabieg wycięcia torbieli w KLINICE ESTOMED jest wykonywany w znieczuleniu miejscowym przez specjalistę chirurga stomatologa. Jeśli torbiel wierzchołkowa jest sporych rozmiarów (powyżej 8 mm) wycięcia dokonuje się w warunkach ambulatoryjnych.
 • Leczenie ropni – Ropień zęba to ostre ropne zapalenie tkanek znajdujących się wokół wierzchołka korzenia zęba. Najczęstszą przyczyną powstawania ropni jest stan zapalny toczący się w zębie lub jego okolicy. Bakterie powodujące zapalenie miazgi przedostają się z kanału korzeniowego poprzez otwór wierzchołkowy do otaczających ząb tkanek, a następnie powodują ich infekcję. W efekcie tworzy się ropień – patologiczna jama otoczona tkankami i wypełniona ropą. W zależności od lokalizacji i stopnia nasilenia objawów wyróżniamy 3 rodzaje ropni: ropień okołowierzchołkowy, ropień podokostnowy i ropień podśluzówkowy. Leczenie jest niezależne od rodzaju ropnia – polega ono na odprowadzeniu treści ropnej i zapewnieniu jej swobodnego odpływu. Jeśli stan zęba na to pozwala chirurg stomatolog zaleca leczenie endodontyczne, a jeśli infekcja jest znacznych rozmiarów – ekstrakcję zęba. W przypadku występowania objawów ogólnych i gorączki stomatolog może również przepisać antybiotyk.
 • Podcięcie wędzidełka wargi i języka: Wędzidełko jest pasmem tkanki łącznej pomiędzy wargą a dziąsłem (wędzidełko wargi górnej), a w przypadku wędzidełka języka – znajduje się pod językiem. Kiedy wędzidełko jest krótkie i nieprawidłowo przyczepione może powodować odsłonięcie szyjek zębowych, powstanie tzw. diastemy – przerwy między zębami przednimi, a w przypadku zbyt krótkiego wędzidełka podjęzykowego mogą wystąpić trudności w wymawianiu głosek sz, ż, cz, dż, r.
 • Leczenie wad rozwojowych wędzidełka opiera się przede wszystkim na zabiegach chirurgicznych. Współcześnie wykonuje się dwa typy zabiegów: frenulektomię (podcięcie wędzidełka) oraz frenuloplastykę (modelowanie wędzidełka). Przeprowadza się je zazwyczaj w znieczuleniu miejscowym, przy pomocy skalpela, nożyczek lub lasera. Odsłonięcie zęba zatrzymanego z naklejeniem zamka ortodontycznego: Zęby zatrzymane to takie, których wzrost został zatrzymany/ zahamowany w tkance kostnej. Dotyczy to zębów zarówno szczęki jak i żuchwy. Nie są to zęby uszkodzone lecz w pełni wykształcone. Najczęściej zatrzymaniu ulegają kły oraz zęby mądrości, ale występują również zatrzymane przedtrzonowce i siekacze. Zęby zatrzymane mogą powodować szereg powikłań w postaci wad zgryzu, problemów z pobieraniem i przeżuwaniem pokarmów, a także przyczyniają się do wykrzywianie innych, prawidłowo rosnących zębów w jamie ustnej. Dobór leczenia zębów zatrzymanych powinien zostać przede wszystkim uzależniony od stopnia skomplikowania danego przypadku. Istnieje możliwość chirurgicznego odsłonięcia zęba zatrzymanego wraz z równoczesnym przyklejeniem zamka ortodontycznego – jest to leczenie mające na celu wprowadzenie zatrzymanego zęba do łuku za pomocą aparatu ortodontycznego. Zabieg wykonywany jest w znieczuleniu miejscowym. Dzięki siłom ortodontycznym ząb taki ma szansę po około 15-24 miesiącach znaleźć się w prawidłowej pozycji łuku zębowego. 
 • Leczenie przetok wewnątrzustnych i zewnątrzustnych – Przetoka zębowa to potoczne określenie przetoki tworzącej się w jamie ustnej. Z definicji przetoka to połączenie dwóch lub więcej narządów powstające na skutek procesów patologicznych, powikłań jatrogennych lub wykonane celowo za pomocą technik chirurgicznych. Główną przyczyną ropni i przetok jest próchnica zębów. Gdy jest ona głęboka i sięga do miazgi, bakterie mogą ją zainfekować. Zakażenie może następnie przeniknąć z korzenia do tkanek wokół zęba, co prowadzi do powstania stanu zapalnego i kumulacji ropy, a więc tworzenia się ropnia. Innymi przyczynami przetok są choroby dziąseł czy pęknięcia zębów. W przypadku wystąpienia przetoki wewnątrzustnej lub zewnątrzustnej należy jak najszybciej zgłosić się do stomatologa. Podczas wizyty dentysta zidentyfikuje źródło zakażenia. Jeśli infekcja znajduje się wewnątrz zęba, stomatolog może go otworzyć, co pozwoli na wypłynięcie ropy. Niezbędne jest wówczas leczenie kanałowe. Jeśli ropień jest bardzo duży lub ząb bardzo zniszczony, niezbędna może okazać się ekstrakcja. Ponadto dentysta może przepisać antybiotyki i środki przeciwbólowe. Leki te pomagają zwalczyć zakażenie i przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się infekcji.
 • Zaopatrzenie suchego zębodołu – Suchy zębodół jest to powikłanie po ekstrakcji zęba. Powstaje, gdy skrzep krwi, czyli naturalny opatrunek powstający w ranie po usunięciu zęba, ulegnie rozpadowi lub przemieszczeniu. Kość i nerwy pozbawione są wówczas ochrony. Suchy zębodół jest jednym z najboleśniejszych powikłań następujących po usunięciu zęba i pojawia się u 1–5% pacjentów. Największe ryzyko wystąpienia tego powikłania występuje 2-3 dni po zabiegu. Inne przyczyny powstawania suchego zębodołu: * problemy z krzepliwością, * uraz ściany kostnej zębodołu, * niedokrwienie tkanek, * infekcje, * nadciśnienie, * cukrzyca, * awitaminoza, * palenie tytoniu, * nadmierne łyżeczkowanie zębodołu. * nieprawidłowa higiena jamy ustnej * niestosowanie zaleceń po zabiegowych. Objawami suchego zębodołu są promieniujący, narastający ból, zaburzenia smaku, szary nalot na ściankach zębodołu, problemy z przyjmowaniem jedzenia, nieprzyjemny zapach z ust. W zębodole często widoczna jest kość, która dodatkowo może wywoływać ból wskutek najmniejszego dotyku. Jeśli wystąpią objawy suchego zębodołu należy zgłosić się do stomatologa. Chirurg stomatolog oczyści ranę, która powstała w wyniku usunięcia zęba. Następnie zębodół jest przepłukiwany roztworem wodorowęglanu sodu albo soli fizjologicznej. Do zębodołu aplikowany jest specjalny opatrunek zawierający środki przeciwzapalne oraz przeciwbólowe. Leczenie może potrwać od 7 do 10 dni.
 • Operacyjne usunięcie pozostałości korzeniowych – Jest to zabieg chirurgiczny wykonywany w znieczuleniu miejscowym polegający na usunięciu złamanych podczas ekstrakcji pierwotnej części korzeni zęba. Najczęściej są to wierzchołki korzeni, które ze względu na skomplikowaną anatomię uległy złamaniu podczas usuwania.
 • Alweoplastyka w zakresie leczenia protetycznego – Plastyka wyrostka zębodołowego to zabieg chirurgiczny polegający na odbudowie kości wyrostka zębodołowego po ekstrakcji zęba przy użyciu specjalnego preparatu kościotwórczego. Ma on na celu odtworzenie pierwotnego kształtu kości w celu dalszego leczenia między innymi protetycznego.
 • Poszerzenie strefy dziąsła związanego – przeszczep z podniebienia
 • Chirurgiczne wydłużenie klinicznej korony zęba
 • Pokrycie recesji z przeszczepem tkanek miękkich
 • Plastyka – pogłębienie dna przedsionka
 • Gingwektomia (wycięcie nadmiaru dziąsła)
 • Kiretaż zamknięty, kiretaż otwarty
 • Przeszczep łączno-tkankowy
 • Pobranie wycinka do badania

CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA

Chirurgia stomatologiczna obejmuje różnorodne zabiegi w obrębie jamy ustnej oraz jej okolicach, to nie tylko zabiegi ekstrakcji (usuwania) zębów, to także specjalność wspomagająca inne dziedziny stomatologii tj. endodoncja, protetyka, periodontologia, implantologia.

Nasi specjaliści z zakresu chirurgii stomatologicznej prowadzą zaawansowane leczenie chirurgiczne w obrębie jamy ustnej, które często stanowi jeden z etapów kompleksowego leczenia implantologicznego, protetycznego czy ortodontycznego.

Proponujemy Państwu pełen zakres zabiegów z dziedziny chirurgii stomatologicznej, które chirurg stomatolog wykonuje z wykorzystaniem bezpiecznych oraz skutecznych znieczuleń miejscowych. 

LECZENIE ENDODONTYCZNE

Utrata każdego zęba ma ogromny wpływ na warunki zgryzowe i funkcje układu stomatognatycznego. Każdy ubytek wymaga natychmiastowego uzupełnienia. Pozostawienie pustego miejsca po utraconym zębie ma poważne konsekwencje w przyszłości.

Brak napięcia w łuku zębowym powoduje wędrówki zębów różnych kierunkach , co w konsekwencji jest przyczyną powstawania węzłów urazowych, które skutkują różnymi dolegliwościami ze strony układu stomatognatycznego.

Dodatkowo kość wyrostka zębodołowego pozbawiona bodźców w postaci naturalnego zęba zacznie zanikać.

Jeśli ząb zostanie prawidłowo wyleczony endodontycznie to nie będzie trzeba go usuwać. Będzie on mógł jeszcze długo pełnić swoje funkcje estetyczne, fizjologiczne i mechaniczne.

Często zęby kwalifikowane do usunięcia, mogą być uratowane dzięki endodoncji mikroskopowej.

Leczenie endodontyczne pod mikroskopem

Wychodząc naprzeciw światowym standardom, aby zapewnić najwyższą jakość leczenia kanałowego (leczenie endodontyczne) nasi lekarze endodonci posługują się wysokiej klasy narzędziami.

Mikroskop zabiegowy – leczenie endodontyczne pod mikroskopem

Leczenie kanałowe, kanałówka pod mikroskopem. Wykorzystują mikroskop zabiegowy, który pozwala powiększyć pole zabiegowe do 27 razy i oświetlić je dodatkowo niezależnym źródłem silnego światła. Dzięki powiększeniu pola zabiegowego możliwa jest identyfikacja wcześniej niewykrywalnych struktur anatomicznych, wizualizacja kanałów korzeniowych, jak również dostrzeżenie obliteracji, przewężeń czy perforacji. Umożliwia to nie tylko perfekcyjne opracowanie i wypełnienie kanałów korzeniowych, lecz również umożliwia wykonanie wielu trudnych zabiegów takich jak:

 • usunięcie złamanego narzędzia z kanału,
 • ponowne wyleczenie niepoprawnie wypełnionego kanału korzeniowego,
 • odnalezienie ujścia i wypełnienie dodatkowego kanału korzeniowego.

Leczenie zębów pod mikroskopem Lekarze endodonci Kliniki ESTOMED dysponują dużym doświadczeniem w leczeniu skomplikowanych i powikłanych przypadków endodontycznych.

Przy użyciu najnowocześniejszego sprzętu nasi specjaliści endodonci świetnie radzą sobie z:

 • zakrzywionymi kanałami korzeniowymi,
 • złamanymi narzędziami w kanałach korzeniowych,
 • niedrożnymi kanałami korzeniowymi,
 • perforacjami korzenia oraz dna komory zęba,
 • odnalezieniem dodatkowych kanałów korzeniowych.

W planowaniu leczenia zawsze kierujemy się wskazaniami medycznymi analizując budowę anatomiczną i morfologiczną kości. Poznając pacjentów staramy się  sprostać ich oczekiwaniom względem leczenia zarówno pod kątem estetyki jak i funkcji zastosowanych rozwiązań implantoprotetycznych.

Implanty stomatologiczne to małe  śruby wykonane z materiałów biokompatybilnych, umieszczane podczas zabiegu  chirurgicznego w kościach szczęk. Mają one za zadanie zastąpić korzeń brakującego zęba oraz utworzyć podbudowę dla uzupełnień protetycznych (koron lub mostów ceramicznych). Po umieszczeniu implantu w kości dochodzi do procesu osseointegracji  czyli trwałego połączenia żywej tkanki kostnej z powierzchnią implantu.

 

Etapy leczenia implantów

Diagnostyka i planowanie leczenia:

Diagnostyka i planowanie leczenia obejmuje obszerny wywiad ogólnomedyczny i stomatologiczny. Koncentrujemy się na uzyskaniu informacji na temat schorzeń ogólnych mogących mieć wpływ na planowanie leczenia implantów, poznanie przyczyny utraty zębów, nawyków higienicznych oraz potrzeb i oczekiwań pacjenta. Na tym etapie leczenia wykonujemy potrzebne badania dodatkowe  radiowizjografia, pantomografia, tomografia komputerowa. Pozwalają one na ocenę: ilości i stanu kości mającej stanowić podłoże dla wszczepu, stanu zębów sąsiadujących z luką oraz rozmiaru i położenia struktur anatomicznych mogących utrudniać przeprowadzenie zabiegu.

 

Etap chirurgiczny :

Etap chirurgiczny polega na  wszczepienie implantu w odpowiednim położeniu do kości szczęk. Zabieg  ten wykonywany jest w znieczulenia miejscowym. 

 

Etap protetyczny:

Po zakończeniu procesu integracji implantu z kością (od 3 do 6 miesięcy) przeprowadzane jest ostateczne leczenie protetyczne, a więc wykonywanie uzupełnień opartych na implantach (np. korony, mosty, protezy). 

 

Zalety implantów

 • Implant działa tak samo, jak korzeń zęba naturalnego pozwalając zachować kość wyrostka zębodołowego;
 • Implanty wykonane są z materiałów biokompatybilnych, czyli bardzo dobrze tolerowanych przez organizm człowieka i nie wywołujących reakcji alergicznych;
 • Implant może służyć do końca życia;
 • Dzięki zastosowaniu implantów nie ma potrzeby szlifowania zdrowych, sąsiednich zębów, czego wymagają tradycyjne procedury wykonywania koron i mostów.

IMPLANTY

Implantologia to dziedzina stomatologii będąca najbardziej zaawansowaną metodą uzupełniania braków w uzębieniu. Pozwala ona przywrócić piękny i naturalny uśmiech, a przede wszystkim odbudować utraconą funkcję żucia. Uzupełnienia protetyczne – implanty  naśladują naturalne uzębienie, zarówno pod względem estetycznym, jak i funkcjonalnym.

Proponujemy implanty typu Branemark Nobel Biocare.

ORTODONCJA

Wyrównanie i prawidłowe ustawienie zębów w łukach zębowych co niewątpliwie wpływa na poprawę estetyki uśmiechu Pacjentów. Badania statystyczne wykazują, iż ponad 60 procent Polaków ma wadę zgryzu.  Niestety to nie tylko defekt estetyczny. Prawidłowo skorygowany zgryz eliminuje lub w znaczny sposób ogranicza choroby przyzębia, ścieranie zębów, nieprawidłowości wymowy, przeciążenia zębowe czy bóle związane z nieprawidłową pracą stawów skroniowo-żuchwowych. 

Dzięki dynamicznemu rozwojowi współczesnej ortodoncji którą praktykujemy, piękny i równy uśmiech jest możliwy zarówno u małych dzieci jak i dorosłych!

Nieprawidłowości w ustawieniu zębów można zauważyć już po pojawieniu się pierwszych zębów stałych (6-8 lat). Jest to idealny czas na kontrolę ortodontyczną, dzięki której nasze pociechy mogą uniknąć problemów z próchnicą czy wadą wymowy.

Z kolei około 12 roku życia (faza wzrostu) to najkorzystniejszy moment na  leczenie ortodontyczne aparatem stałym. W tym okresie można liczyć na szybkie i długotrwałe efekty leczenia ortodontycznego.

Coraz częściej osoby dorosłe świadome korzyści leczenia ortodontycznego decydują się na montaż aparatu stałego.

Żaden wiek nie jest barierą do rozpoczęcia leczenia ortodontycznego!

Serdecznie zapraszamy na konsultację ortodontyczną, na której lekarz wykonuję analizę uśmiechu na podstawie badania wewnątrz ustnego, modeli diagnostycznych i zdjęć rentgenowskich. Po obszernych konsultacjach rekomenduje się najbardziej korzystny dla Pacjenta rodzaj aparatu stałego.

Rodzaje Aparatów Ortodontycznych w Klinika ESTOMED

Aparat stały metalowy standardowy

Aparat stały metalowy standardowy – najczęściej stosowany i spotykany aparat na zębach Pacjentów. Na powierzchnię zębów lekarz nakleja metalowe zamki. Każdy zamek posiada slot, w który ortodonta wkłada łuk i przywiązuje go ligaturami (gumkami).

Aparat stały estetyczny standardowy 

Aparat stały estetyczny standardowy – zamki tego aparatu wykonane są z kompozytu lub białej ceramiki, dzięki czemu w ustach Pacjentów wyglądają bardzo estetycznie.

Aparat stały samoligaturujący

Aparat stały samoligaturujący aparat ten posiada nowoczesny system zamków, przez co leczenie ortodontyczne trwa krócej oraz umożliwia rzadsze wizyty kontrolne.

Aparat retencyjny (retainer)

Aparat retencyjny – może być ruchomy lub stały a jego zadaniem jest przystosowanie zębów i dziąseł do nowego ustawienia oraz utrwalenie efektów leczenia ortodontycznego. Po zakończeniu leczenia ortodontycznego konieczna jest faza leczenia retencyjnego.

Aparat Invisalign

Każda innowacyjna cecha systemu Invisalign służy jednemu celowi – uzyskaniu wymarzonego przez Ciebie uśmiechu. Właśnie dlatego miliony osób skorzystały z naszych zdejmowanych, niemal niewidocznych nakładek i w ten sposób odmieniły swoje życie. 

Dopasowane do uzębienia konkretnego pacjenta nakładki przesuwają stopniowo zęby. Każde małe przesunięcie oznacza zbliżanie się do nowego uśmiechu – efektywnie, delikatnie i precyzyjnie. Badania kliniczne wykazały skuteczność leczenia Invisalign. W połączeniu z doświadczeniem lekarzy Invisalign, nakładki można wykorzystać do leczenia osób ze skrzywieniami zębów od lekkich do skomplikowanych.

Aparaty ruchome

 

Przy każdej z metod wybielania zębów, niezależnie również od rodzaju aktywatora należny wziąć pod uwagę możliwość wystąpienia wrażliwości zębów po zabiegu. 

Efekt wybielania zębów zależy od podatności szkliwa na działanie nadtlenku wodoru (substancja aktywna w preparatach wybielających), a długość jego utrzymania zależy od diety Pacjenta (kawa, herbata, wino, tytoń),  a także od metod higienizacji domowej zębów (częstość szczotkowania, czyszczenie nicią dentystyczną itp.). Dla utrzymania długofalowego efektu zalecane jest wybielanie co 12 miesięcy (tzw. dawka przypominająca).

Jeżeli Pacjent stosuje się do opisanych zaleceń zarówno przed jak i po zabiegu wybielania oraz jeśli metoda wybielania jest dostosowana indywidualnie dla Pacjenta wybielanie zębów jest bezpiecznym zabiegiem.

Przed każda z tych metod wybielania należy przeprowadzić badanie stomatologiczne, które wykluczy ewentualne ubytki próchnicowe, kamień nazębny, ubytki przyszyjkowe, które przed zabiegiem wybielania należy wyleczyć.

PROFESJONALNE WYBIELANIE ZĘBÓW

Wybielanie zębów odbywa się przy użyciu dwóch metod: 

Nakładkowej – metoda polega na wykonaniu dla Pacjenta indywidualnej szyny wybielającej (górnej i dolnej), która jest nośnikiem preparatu wybielającego o niższym stężeniu umożliwiającym przeprowadzanie zabiegu wybielania w domu (szyny wraz z preparatem zakłada się na noc przez 10-14 dni).

Gabinetowej – metoda przeprowadzana jest przez lekarza stomatologa lub higienistkę  stomatologiczną, który aplikuje bezpośrednio na zęby preparat wybielający o wysokim stężeniu. Preparat ten jest dodatkowo aktywowany chemicznie, tak aby efekt wybielenia zębów nastąpił już po pierwszej wizycie (po około 1,5 godzinie).

PROTETYKA

Protetyka stomatologiczna to dział stomatologii, który zajmuje się odbudową utraconych tkanek zębów za pomocą konstrukcji typu, licówek, koron i mostów, uzupełnień  ruchomych częściowych i całkowitych, oraz implantów.

Swoim pracom protetycznym stawiamy wysokie wymagania czynnościowe i estetyczne, a zadowolenie pacjentów jest dla nas inspiracją do ulepszania metod naszej pracy. Zrozumienie i uwzględnienie osobistych oczekiwań estetycznych i czynnościowych jest naszą dewizą. Dlatego dużą wagę przywiązujemy do fazy diagnostycznej. Jest ona najbardziej kreatywną i interaktywną częścią całego leczenia. 

Dzięki doświadczonym specjalistom umożliwiamy przywrócenie prawidłowej funkcji żucia oraz pięknego i pełnego uśmiechu.

Protetyka – oferta

 • Licówki
 • Korony i mosty
 • Protezy ruchome
 • Protezy częściowe
 • Protezy całkowite
 • Implanty

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA

Stomatologia zachowawcza zajmuje się zachowaniem zębów w ich naturalnym kształcie i kolorze. Dziedzinę tę łączy zapobieganie oraz leczenie skutków najbardziej rozpowszechnionej choroby zębów jaką jest próchnica. W naszych gabinetach każdy stomatolog wykorzystuje najnowszej generacji materiały do estetycznej odbudowy zębów, jak również wysokiej jakości miejscowo działających środków znieczulających dostosowanych do wieku oraz zdrowia ogólnego Pacjenta.

• profesjonalna odbudowa zębów materiałami kompozytowym nowej generacji,
• wybielanie zębów,
lakowanie zębów

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.